Met dit formulier schrijft u in voor het ontspanningsweekend in 2019

Graag inschrijven voor 17 april!

Wanneer u zich inschrijft, heeft u het formulier naar waarheid ingevuld en gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden. Na inschrijving bent u betalingsplichtig. U kan alleen annuleren wanneer u wegens uw gezondheidsomstandigheden niet kan deenemen aan de cursus en u een doktersverkaring met ChiTrust kan overleggen.

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en gebruiken ze alleen voor onze eigen administratie. Ze worden niet aan derden afgegeven.

Aanmelding Ontspanningsweekend van 17 - 20 mei 2019