Algemene voorwaarden

1 - Deelname:

 • Elke deelnemer aan de training/les/cursus/reis verklaart met zijn inschrijving, dat hij zelfstandig kan en wil optreden, voldoende is verzekerd en de organisator, assistenten en de verhuurder van de locatie(s) van enige aansprakelijkheidsclaims vrijwaart.
 • Deelname is geschikt c.q. toegankelijk voor personen die volle verantwoording voor zichzelf kunnen nemen. In het geval dat fysieke-, of psychisch medische hulp nodig is, raden wij aan om een arts te benaderen.
 • De deelnemers respecteren elkaar en elkaars privacy.
 • Deelnemer aan de cursus/training bij ChiTrust is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten voor de cursus aan ChiTrust door te geven.
 • Als er twijfel is over verantwoorde deelname aan de cursus/training, dient de huisarts en/of behandelend specialist te worden geraadpleegd.
 • Chi Neng Qigong (Zhineng Qigong) is een relatief veilige bewegingsvorm. Bij beoefening is het normaal dat oude klachten en emoties kunnen opspelen door de opheffing van energieblokkades. Ook is het verstandig naar uw lichaam te luisteren en uw grenzen niet te overschrijden om blessures te voorkomen.

⇒ Eventuele richtlijnen om blessures te voorkomen:

 • Voer geen houdingen of bewegingen uit die pijnlijk zijn.
 • Blijf altijd luisteren naar je eigen lichaam.
 • Stel vragen aan de instructeurs als een houding niet wordt begrepen.

2 - Risico:

 • Het deelnemen aan de cursus/training/reis is geheel voor eigen verantwoordelijkheid en risico.
 • ChiTrust kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, overlijden en daaruit vloeiende kosten, die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen.
 • ChiTrust kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, verlies, ongevallen en/of schade van deelnemer en zijn/haar eigendommen, zowel in- als ook rondom de locatie waar de cursus/training/reis plaatsvindt.
 • Adviezen tijdens de cursus/training zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
 • De Deelnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe- of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen), die in verband met deelname aan een cursus/training/reis is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

3 - Trainingen/lessen: Inschrijving en betaling:

 • Opgeven voor de lessen kan via het contactformulier van de website, door te mailen naar info@chitrust.nl , door ons telefonisch te benaderen, of in gesprek met een van ons.
 • Betaling kan per de les of door aanschaf van een 10-lessenkaart en geschiedt contant of door het bedrag 1 week van te voren overmaken te maken op NL58 RABO 0357223918 t.n.v. Horsting Ong o.v.v. je naam en waarvoor.

4 - Cursussen: Inschrijving en betaling:

 • Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website, of door een inschrijfformulier (deze dient u aan te vragen) in te vullen en naar info@chitrust.nl te mailen.
 • Na de inschrijving bent u betalingsplichtig en ontvangt u een bevestiging met een factuur.
 • U dient deze factuur binnen 2 weken en uiterlijk 1 week voor aanvang over te maken.
 • U betaling naar: NL58 RABO 0357223918 t.n.v. Horsting Ong o.v.v. het factuurnummer.

5 - Reizen: Inschrijving en betaling en verblijf:

 • Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de website, of door een inschrijfformulier (deze dient u aan te vragen) in te vullen en naar info@chitrust.nl te mailen.
 • Na de inschrijving bent u betalingsplichtig en ontvangt u een bevestiging met een factuur.
 • 50% van het totale bedrag dient u binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur aan ChiTrust over te maken.
  Het restbedrag (50% van het totale bedrag) dient u 10 weken voor de startdatum van de reis over te maken.
 • Bij aanmelding binnen 8 weken voor aanvang van de reis dient de volledige reissom direct in één keer voldaan te worden binnen 48 uur na boeking.
 • U betaling naar NL58 RABO 0357223918 t.n.v. Horsting Ong o.v.v. het factuurnummer.
 • De deelnemer verblijft in de accommodatie zoals beschreven in de reisomschrijving.
 • De deelnemer is verplicht zich tijdens zijn verblijf te houden aan alle regels die gelden in de accommodatie.
 • Door onvoorziene omstandigheden is het mogelijk dat de aangeboden accommodatie niet beschikbaar is. Er zal dan worden uitgeweken naar een vergelijkbare accommodatie. Alle extra kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van ChiTrust.

6 - Annulering:

a) Cursus/workshop/training: Bij annulering tot 4 weken voor de startdatum van een cursus/workshop/training rekenen wij 25 % van het volledige bedrag. Bij annulering tot 14 dagen voor de startdatum rekenen wij 50% van het volledige bedrag en bij annulering tot 7 dagen voor de startdatum 75%. Bij latere annulering brengen wij het volledige bedrag van de cursus/workshop in rekening.

b) Reizen: Bij annulering van een reis brengen wij het volledige bedrag van de reis in rekening. Het is toegestaan om een plaatsvervangend persoon deel te laten nemen, na onderling overleg. Kosten voor de wijzigingen, die daaruit voortvloeien, zijn voor eigen rekening.

7 - Wijziging of annulering van een cursus/training/workshop door ChiTrust:

ChiTrust heeft het recht cursussen, workshops en trainingen te verplaatsen, te wijzigen of te annuleren i.v.m. een belangrijke reden (bijvoorbeeld overmacht, plotselinge ziekte van de docent of onvoldoende aantal deelnemers). De deelnemers zullen onmiddellijk worden geïnformeerd. In geval van een annulering, worden betaalde deelnamekosten terugbetaald (of een alternatief wordt aangeboden). Overige aanspraken met betrekking tot een afzegging zijn uitgesloten.

Praktijkadres
IJskelderlaan 1
3941 HS Doorn

Correspondentieadres
De Perken 3
3956 VE Leersum

Contact
info@kyong.nl
06 - 12 13 80 89